Thức ăn chăn nuôi

Năm 2001, CJ đã có mặt tại Việt Nam với nhà máy đầu tiên đặt tại tỉnh Long An. Với mong muốn trở thành doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi dẫn đầu thị trường Việt Nam, trong suốt thời gian qua CJ Vina Agri đã không ngừng phát triển về quy mô lẫn tầm vóc.

Đến năm 2020, CJ Vina Agri đã mở rộng quy mô lên đến 7 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trải dài khắp Việt Nam, nâng tổng công suất lên hơn 1 triệu tấn/năm. Nhằm cung cấp sản phẩm thức ăn chăn nuôi tốt nhất cho thị trường, các nhà máy sản xuất sử dụng dây chuyền máy móc hiện đại, cao cấp và công nghệ dinh dưỡng chuyên biệt, đảm bảo chất lượng và đạt chuẩn an toàn được chứng nhận bởi hệ thống quản lý ISO9001, Global GAP và HACCP.

FEED

Sản phẩm tiêu biểu

Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4031CT cho vịt đẻ thương phẩm trên 21 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4031S cho vịt đẻ trứng giống trên 21 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4031 cho vịt đẻ trứng giống trên 21 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4021 cho vịt thịt thương phẩm trên 21 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4011 cho vịt con thương phẩm từ 1 đến 21 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4021S cho vịt thịt giống siêu thịt trên 21 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4011S cho vịt con giống siêu thịt từ 1 đến 21 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 3031 cho Gà đẻ siêu trứng trên 18 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh MASTER PLUS+ 3021 cho Gà hậu bị giống siêu trứng từ 6 đến 18 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh MASTER PLUS+ 3011 cho gà hậu bị giống siêu trứng từ 0 đến 6 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 2051 dành cho gà thịt thương phẩm trên 56 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 2041B dành cho gà thịt thương phẩm từ 21 đến 56 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh MASTER PLUS+ 2041 dành cho gà con thương phẩm từ 1 đến 21 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 2031 dành cho gà thịt trên 42 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 2021 dành cho gà thịt từ 21 đến 42 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh MASTER PLUS+ 2011B dành cho gà con từ 14 đến 21 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh MASTER PLUS+ 2011A dành cho gà con từ 1 đến 14 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên cao cấp PERFECT PLUS+ VỊT ĐẺ TRỨNG GIỐNG ω-1S cho vịt đẻ trứng giống trên 21 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên PERFECT PLUS+ VỊT ĐẺ TRỨNG GIỐNG ω-1 cho vịt đẻ trứng giống trên 21 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên PERFECT PLUS+ VỊT THỊT GIỐNG SIÊU THỊT β-2S cho vịt thịt giống siêu thịt trên 21 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên PERFECT PLUS+ VỊT CON GIỐNG SIÊU THỊT α-1S cho vịt con giống siêu thịt từ 1 đến 21 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên PERFECT PLUS+ GÀ ĐẺ SIÊU TRỨNG ω-3 cho Gà đẻ siêu trứng trên 18 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh PERFECT PLUS+ GÀ HẬU BỊ GIỐNG SIÊU TRỨNG β-2 cho Gà hậu bị giống siêu trứng từ 6 đến 18 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh PERFECT PLUS+ GÀ HẬU BỊ GIỐNG SIÊU TRỨNG α-1 cho gà hậu bị giống siêu trứng từ 0 đến 6 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên PERFECT PLUS+ GÀ THỊT THƯƠNG PHẨM β-3 dành cho gà thịt thương phẩm trên 56 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên PERFECT PLUS+ GÀ THỊT THƯƠNG PHẨM β-2 dành cho gà thịt thương phẩm từ 21 đến 56 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên PERFECT PLUS+ GÀ THỊT β-4 dành cho gà thịt trên 42 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên PERFECT PLUS+ GÀ THỊT β-3 dành cho gà thịt từ 21 đến 42 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh PERFECT PLUS+ GÀ CON α-2 dành cho gà con từ 14 đến 21 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh PERFECT PLUS+ GÀ CON α-1 dành cho gà con từ 1 đến 14 ngày tuổi

Triết lý kinh doanh

Nhiệm vụ

Đóng góp cho đất nước và xã hội bằng cách sáng tạo các giá trị
tốt nhất thông qua sản phẩm và dịch vụ ONLYONE

Tầm nhìn

Doanh nghiệp phong cách sống toàn cầu
Sáng tạo Sức khoẻ, Niềm vui và Tiện lợi

Giá trị cốt lõi

Nguyên tắc hành động

Chính trực - Nhiệt huyết - Sáng tạo - Tôn trọng