Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 2051 dành cho gà thịt thương phẩm trên 56 ngày tuổi

•Nguyên liệu đặc biệt Gluten giúp gà dễ dàng tiêu hóa thức ăn hơn.

•Bổ sung Enzyme và điện giải UNI giúp gà giảm chất thải độc hại ra môi trường.

•Bổ sung khoáng vi lượng và Acid hữu cơ giúp gà chắc xương, khỏe cánh, lườn - đùi to, FCR thấp.

•Hoạt chất bổ sung giúp giảm Stress, chống nóng và tăng sức đề kháng.

•Chiết xuất Carotene hữu cơ giúp gà vàng chân, ngoại hình đẹp.

Ý kiến bạn đọc

SẢN PHẨM KHÁC

Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4031CT cho vịt đẻ thương phẩm trên 21 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4031S cho vịt đẻ trứng giống trên 21 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4031 cho vịt đẻ trứng giống trên 21 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4021 cho vịt thịt thương phẩm trên 21 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4011 cho vịt con thương phẩm từ 1 đến 21 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4021S cho vịt thịt giống siêu thịt trên 21 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4011S cho vịt con giống siêu thịt từ 1 đến 21 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 3031 cho Gà đẻ siêu trứng trên 18 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh MASTER PLUS+ 3021 cho Gà hậu bị giống siêu trứng từ 6 đến 18 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh MASTER PLUS+ 3011 cho gà hậu bị giống siêu trứng từ 0 đến 6 tuần tuổi