Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4031 cho vịt đẻ trứng giống trên 21 tuần tuổi

•Tỷ lệ đẻ cao, kéo dài thời gian khai thác, chi phí thức ăn thấp cho mỗi quả trứng

•Chất lượng ổn định, dinh dưỡng cân bằng giúp cho trứng trọng lượng lớn, lòng đỏ to, màu đẹp, vỏ chắc

•Tối ưu lượng thức ăn hấp thụ, giảm hao hụt nhờ kỹ thuật ép viên tiên tiến, viên cám săn chắc

•Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng thức ăn an toàn, không nhiễm kháng sinh, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch

Ý kiến bạn đọc

SẢN PHẨM KHÁC

Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4031CT cho vịt đẻ thương phẩm trên 21 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4031S cho vịt đẻ trứng giống trên 21 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4021 cho vịt thịt thương phẩm trên 21 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4011 cho vịt con thương phẩm từ 1 đến 21 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4021S cho vịt thịt giống siêu thịt trên 21 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4011S cho vịt con giống siêu thịt từ 1 đến 21 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 3031 cho Gà đẻ siêu trứng trên 18 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh MASTER PLUS+ 3021 cho Gà hậu bị giống siêu trứng từ 6 đến 18 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh MASTER PLUS+ 3011 cho gà hậu bị giống siêu trứng từ 0 đến 6 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 2051 dành cho gà thịt thương phẩm trên 56 ngày tuổi