Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh PERFECT PLUS+ GÀ CON α-1 dành cho gà con từ 1 đến 14 ngày tuổi

•Nguyên liệu đặc biệt gluten giúp gà tiêu hóa thức ăn tốt hơn

•Bổ sung men tiêu hóa và chất điện giải UNI giảm chất thải ô nhiễm ra môi trường

•Bổ sung khoáng vi lượng đặc biệt giúp gà hấp thu tốt và chắc xương

•Gà tăng trọng tốt, FCR thấp, lợi nhuận cao

•Lườn, đùi to hơn, chất lượng thịt tốt hơn

•Sử dụng công nghệ chống stress giúp gà tăng sức đề kháng

•Trích xuất Carotene hữu cơ giúp gà vàng chân, ngoại hình đẹp

Ý kiến bạn đọc

SẢN PHẨM KHÁC

Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4031CT cho vịt đẻ thương phẩm trên 21 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4031S cho vịt đẻ trứng giống trên 21 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4031 cho vịt đẻ trứng giống trên 21 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4021 cho vịt thịt thương phẩm trên 21 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4011 cho vịt con thương phẩm từ 1 đến 21 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4021S cho vịt thịt giống siêu thịt trên 21 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 4011S cho vịt con giống siêu thịt từ 1 đến 21 ngày tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng viên MASTER PLUS+ 3031 cho Gà đẻ siêu trứng trên 18 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh MASTER PLUS+ 3021 cho Gà hậu bị giống siêu trứng từ 6 đến 18 tuần tuổi
Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh MASTER PLUS+ 3011 cho gà hậu bị giống siêu trứng từ 0 đến 6 tuần tuổi