10:05, 10/09/2021

INTRODUCTION OF CJ VIETNAM GROUP

CJ là tập đoàn kinh tế đa ngành của Hàn Quốc, thành lập từ năm 1953 bởi nhà sáng lập Lee Byung-chull. CJ lúc bấy giờ tên là CheilJedang, là một nhánh của tập đoàn Samsung, là công ty chuyên sản xuất đường nhằm đáp ứng nhu cầu đường nội địa của Hàn Quốc sau chiến tranh.
Năm 1993, CJ tách riêng ra khỏi tập đoàn SamSung trở thành một pháp nhân độc lập, xác định chuyển hướng tầm nhìn dài hạn từ một tập đoàn chuyên sản xuất thực phẩm thành tập đoàn kiến tạo phong cách sống toàn diện với bốn ngành kinh doanh cốt lõi gồm: Thực phẩm và dịch vụ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Hậu cần và bán lẻ, Giải trí và Truyền thông. Với triết lý kinh doanh là: “Một doanh nghiệp kinh doanh luôn hướng tới sự phát triển của xã hội”, điều này thể hiện rất rõ trong từng lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn và các hoạt động vì cộng đồng ở mỗi quốc gia CJ có mặt.