CJ VINA AGRI - GHI DANH TRONG BẢNG XẾP HẠNG "NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM 2022"

CJ VINA AGRI - GHI DANH TRONG BẢNG XẾP HẠNG "NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM 2022"

CJ Vina Agri trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong nhóm ngành nông, lâm, ngư nghiệp - trong bảng xếp hạng 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2022, và xếp hạng 93 trên toàn ngành.