Thức ăn MASTER PLUS+ 1041S dành cho heo thịt từ 25 ĐẾN 50kg

Thức ăn MASTER PLUS+ 1041S dành cho heo thịt từ 25 ĐẾN 50kg

Đề kháng mạnh, tăng trưởng nhanh, heo an toàn.

Tăng tạo nạc, bung mông vai, lên thăn lưng.

Tăng hiệu suất, tăng giá bán, thêm lợi nhuận.

Ý kiến bạn đọc

SẢN PHẨM KHÁC

Thức ăn đậm đặc cao cấp MASTER PLUS+ 9000 cho heo thịt siêu nạc từ 15kg đến xuất chuồng
Thức ăn MASTER PLUS+ 1071S dành cho heo nái nuôi con
Thức ăn MASTER PLUS+ 1061S dành cho heo nái mang thai
Thức ăn MASTER PLUS+ 1081S dành cho heo nái hậu bị
Thức ăn MASTER PLUS+ 1051S dành cho heo thịt từ 50 đến 100kg
Thức ăn MASTER PLUS+ 1031S dành cho heo từ 12 đến 25kg
Thức ăn cao cấp MASTER PLUS+ 1021S dành cho heo con từ 8 đến 12kg
MASTER PLUS+ 1011S premium feed for piglets learning to eat until being weaned for 2 weeks
Thức ăn đậm đặc cao cấp PERFECT PLUS+ HEO THỊT SIÊU NẠC βMix-S
Thức ăn PERFECT PLUS+ HEO NÁI NUÔI CON ω-9