Dành cho tôm sú giai đoạn 10 – 15gr

Sản phẩm sử dụng nguyên liệu và bột cá chất lượng cao.
Tính dẫn dụ tốt, FCR thấp.
Công nghệ sản xuất hiện đại với hệ thống siêu nghiền tinh và máy nghiền trục kép.

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “MASTER 7004”