Dành cho bò cao sản vắt sữa trên 15kg/ngày (dạng bột)

Thiết kế chất hữu cơ lên men tốt nhất:
+ Tăng lượng hợp chất đạm vi sinh vật.
+ Tăng lượng sữa, tăng chất đạm trong sữa.

Thiết kế đạm bảo vệ (amino axit):
+ Cải tiến lượng sữa.
+ Cải tiến chất đạm trong sữa.

Thiết kế tăng cường vitamin/khoáng chất: Làm giảm stress do nóng, giảm thiểu bệnh viêm vú, cải tiến sinh sản

Thêm chất men đặc thù:
+ Cải tiến lượng hấp thu thức ăn khô.
+ Cải tiến lượng sữa, chất béo trong sữa.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Master 6080”