Dành cho bê thịt chất lượng cao

(Sản phẩm chuyên dụng tại khu vực miền Bắc)

–  Ngăn ngừa tiêu chảy và thúc đẩy tăng trọng.
–  Rút ngắn giai đoạn thịt bằng cách tăng trọng lượng
–  Giảm bệnh tật và tỷ lệ chết bằng cách tăng cường chức năng miễn dịch
–  Tăng cường sức đề kháng trong ruột

There are no reviews yet.

Be the first to review “Master 6012”