Dành cho gà thịt thương phẩm từ 21 – 42 ngày tuổi

Sản phẩm cao đạm.
Nguồn bắp trong nước với tỷ lệ cao.
Nguồn đạm thực vật chủ yếu từ khô dầu đậu nành.
Bổ sung hàm lượng amino acid cao: Methionin và Lysin.
Bổ sung hàm lượng vitamin nhóm B cao.
Tăng cường Vitamine tổng hợp, enzyme tiêu hóa.
Luôn luôn sử dụng chất hấp thụ độc tố nấm.

There are no reviews yet.

Be the first to review “MASTER 2041B”