Dành cho heo nái mang thai

Bổ sung xơ tiêu hóa, hạn chế táo bón

Khẩu phần tinh bột cao cung cấp năng lượng cho nái nhiều sữa cho heo con

Nguyên liệu ngon miệng, heo ăn nhiều

Kích thích sự phát triển noãn nang  tăng số trứng rụng tăng số con sơ sinh trên ổ

There are no reviews yet.

Be the first to review “CJ 161”