Thức ăn hỗn hợp dạng viên chìm chậm cho cá biển – 43% đạm

Kích cỡ viên: 16mm, 20mm, 24mm

Viên thức ăn chìm chậm trong nước. Cá có thời gian sử dụng hết thức ăn

Không thất thoát thức ăn, tránh ô nhiễm môi trường

Phù hợp yếu tố sóng biển và các dòng chảy của nước. Phù hợp cho các loài cá biển nuôi lồng, bè

Ý kiến bạn đọc

SẢN PHẨM KHÁC

Thức ăn hỗn hợp cho cá lóc – 42% đạm
Thức ăn hỗn hợp cho cá lóc– 40% đạm
Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, điêu hồng – 30% đạm
Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, điêu hồng – 30% đạm
Thức ăn hỗn hợp cho cá tra, cá basa – 26% đạm
Thức ăn hỗn hợp cho cá tra, cá basa – 28% đạm
Thức ăn hỗn hợp dạng viên chìm chậm cho cá biển – 44% đạm
Thức ăn hỗn hợp dạng viên chìm chậm cho cá biển – 46% đạm
Thức ăn hỗn hợp dạng viên nổi cho cá biển – 43% đạm
Thức ăn hỗn hợp dạng viên nổi cho cá biển – 44% đạm