Tập đoàn CJ trao học bổng cho học sinh nghèo

Tập đoàn CJ vừa tổ chức Lễ trao Học bổng cho các học sinh, sinh viên hoàn cảnh gia đình khó khăn có thành tích tốt trong học tập của tỉnh Lâm Đồng.Trả lời