Dành cho cá da trơn

Sản phẩm sử dụng nguyên liệu và bột cá chất lượng cao.
Tính dẫn dụ tốt, FCR thấp.
Công nghệ sản xuất hiện đại với hệ thống siêu nghiền tinh và máy nghiền trục kép.
Tỷ lệ fillet tốt, cơ thịt trắng.

There are no reviews yet.

Be the first to review “MASTER 8003”