Dành cho cá giống

Sản phẩm sử dụng nguyên liệu và bột cá chất lượng cao.
Tính dẫn dụ tốt, FCR thấp.
Công nghệ sản xuất hiện đại với hệ thống siêu nghiền tinh và máy nghiền trục kép.
Tỷ lệ sống cao, cá đồng đều, cá khỏe trong quá trình vận chuyển.

There are no reviews yet.

Be the first to review “GALAXY FF8000”