Dành cho cá lóc (Kích cỡ viên 2mm)

Sản phẩm sử dụng nguyên liệu và bột cá chất lượng cao.
Tính dẫn dụ tốt, FCR thấp.
Công nghệ sản xuất hiện đại với hệ thống siêu nghiền tinh và máy nghiền trục kép.
Cân bằng dinh dưỡng năng lượng và protein, cá lớn nhanh, tỷ lệ dị hình thấp <1%.

There are no reviews yet.

Be the first to review “GALAXY F8002 CFS”