Dành cho bê con từ 0 – 6 tháng tuổi

Tăng cường chất xơ có lợi

+ Ngăn ngừa tiêu chảy và thúc đẩy tăng trọng

+ Rút ngắn dai đoạn thịt bằng cách tăng trọng lượng

Tăng cường IGY:

+ Giảm bệnh tật và tỷ lệ chết bằng cách tăng cường chức năng miễn dịch

+ Tăng cường sức đề kháng trong ruột

Bổ sung men đặt biệt:

+ Cải tiến lượng ăn bằng cách bao hàm Axit Glutamin và Axit Nucleic

+ Kích thích tiêu hóa và hấp thụ, Tối đa hóa chức năng của dạt dày.

There are no reviews yet.

Be the first to review “CJ 611”