Dành cho heo thịt từ 30kg – dưới 60kg

Khẩu phần cân đối năng lượng & đạm theo từng giai đoạn để đạt tốc độ tăng trưởng tối ưu

Cân đối acid amin, đảm bảo tỷ lệ nạc cao

Bổ sung vitamin và khoáng hữu cơ, độ dày mỡ lưng thấp, tăng chat lượng quầy thịt, giữ màu sắc thịt đỏ, ít rỉ dịch

There are no reviews yet.

Be the first to review “CJ 141”