Marketing Manager

*** Miêu tả công việc:

1. Hỗ trợ xây dựng chiến lược & chính sách kinh doanh

– Tổng hợp về chính sách dành cho khách hàng và cho nhân viên kinh doanh

– Tổng hợp về xu hướng thị trường, định hướng và chính sách của chính phủ về ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi và thuỷ sản

2. Quản lý sản phẩm

– Phân tích về nhu cầu và thị hiếu của khách hàng đối với từng sản phẩm

– Phân tích về năng suất vật nuôi khi sử dụng sản phẩm

– Chuẩn bị kế hoạch đóng hoặc cải tiến sản phẩm hiệu quả thấp và báo cáo lên MKT Director

– Triển khai kế hoạch đưa ra sản phẩm mới

– Lập kế hoạch khuyến mãi

3. Quản lý thông tin

– Xem xét báo cáo phân tích đo lường thỏa mãn khách hàng và đề xuất lên BOD về những giải pháp khắc phục và phỏng ngừa

– Báo cáo tình hình sản xuất Thức ăn Chăn nuôi tại Việt Nam

– Báo cáo cập nhật thông tin, chiến lược của thị trương

– Đề xuất các hoạt động in ấn, quảng cáo, hội chợ, hội nghị

4. Các công việc khác

– Lập kế hoạch và quản lý việc sử dụng ngân sách phòng tiếp thị

– Tổ chức các sự kiện cho khách hàng & nhân viên kinh doanh

– Hỗ trợ các công việc của Ban Giám Đốc khi được yêu cầu

*** Yêu cầu:

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, chăn nuôi thú y

– Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương từ 5 năm trở lên

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi  hồ sơ về địa chỉ email: trinh.hr@cjvina.com