TỔNG QUAN

VỀ CHÚNG TÔI

Tập đoàn CJ luôn nỗ lực mang đến sự chăm sóc và nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho ngành chăn nuôi trên toàn thế giới

NHIỆM VỤ

Đóng góp cho đất nước và xã hội bằng cách sáng tạo các giá trị tốt nhất, thông qua sản phẩm và dịch vụ ONLYONE

TẦM NHÌN

Doanh nghiệp phong cách sống toàn cầu, sáng tạo sức khỏe, niềm vui và tiện lợi
Mang đến sự chăm sóc và nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho ngành chăn nuôi trên toàn thế giới

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Nhân tài
Nuôi dưỡng Nhân Tài Hàng Đầu và kiến tạo Văn Hóa Hàng Đầu để trở thành Doanh Nghiệp Hàng Đầu
Onlyone
Theo đuổi giá trị Đầu Tiên, Tốt Nhất, Khác Biệt để trở thành Doanh Nghiệp Số 1 sở hữu năng lực cốt lõi
Tương sinh
Kiến tạo Hệ Sinh Thái và sáng tạo Giá Trị Chia Sẻ để trở thành Doanh Nghiệp được đất nước và xã hội Tôn Trọng

NGUYÊN TẮC HÀNH ĐỘNG

Trung thực
Không chấp nhận sự bất chính và vô hiệu quả

Nhiệt tình
Theo đuổi Tốt nhất – Hoàn hảo

Sáng tạo
Không ngừng Đổi mới và Cải tiến

Tôn trọng
Thấu hiểu và Quan tâm lẫn nhau

THƯ GỬI TỪ CEO

1 CEO 2

By 2020, CJ will become one of the world’s top brands as a leading global companyCJ Group Chairman
Lee Jay-Hyun

Established as a subsidiary company of the Samsung Group, CJ has advanced as a general food company. Based on our advanced technologies we have expanded our global presence.After spinning-off from the Samsung Group in the mid- 1990s, CJ has established four core business groups: food & food service, bio pharma, entertainment & media, and home shopping & logistics. Today, CJ has become a leader in its respective business areas.The biggest driving force for this growth was our employees, the human force of CJ. Over the last 10 years since separation from the Samsung Group, CJ has been pursuing not only new growth of business fields, but also the establishment of a flexible and creative corporate culture. Flexible yet holding fast to its principles, we believe that our strong corporate culture pursuing challenges and competition will accelerate our advancement to become a Global CJ.

To respond to the continuous trust and love shown by our customers, CJ endeavors to provide a wide range of products and services of greater qualities. At the same time, we endeavor to realize responsible manag ement to faithfully fulfill our social responsibilities. CJ is engaged in diverse social contribution activities, such as educational sharing through our “Donors Camp” program and supporting the arts and culture through the CJ Cultural Foundation. In the days ahead, CJ will continue to be a company that shares more and grows with local communities.

CJ is making a powerful takeoff into becoming the ‘Global CJ’. Based on the No. 1 core capacities of each business field, we will actively pursue new overseas markets to achieve globalization in all business fields. Moreover, CJ will advance as the undisputable ‘Great Global Company’ by 2020. Look forward to CJ’s ceaseless innovation and meeting the challenges to realize our vision of becoming the best life and culture company creating health, enjoyment and convenience, the Great Global CJ that brings enjoyment to customers all over the world.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

2018
Tháng Mười 29

Khánh thành Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Gia súc và Thủy sản Mekong

Tháng Sáu 29

Khánh thành Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Gia súc tại Bình Định

Khánh thành Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Gia súc tại Bình Định
2017
Tháng Sáu 29

Khánh thành Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Gia súc và Thủy sản tại Hà Nam

Khánh thành Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Gia súc và Thủy sản tại Hà Nam
2015
Tháng Sáu 29

Khánh thành Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Gia súc tại Campuchia

Tháng Sáu 29

Khánh thành Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Gia súc và Thủy sản tại Đồng Nai

Khánh thành Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Gia súc và Thủy sản tại Đồng Nai
2008
Tháng Sáu 29

Khánh thành Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Thủy sản tại Vĩnh Long

Khánh thành Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Thủy sản tại Vĩnh Long
2006
Tháng Sáu 29

Khánh thành Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Gia súc tại Hưng Yên

Khánh thành Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Gia súc tại Hưng Yên
2001
Tháng Một 1

Khánh thành Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Gia súc và Thủy sản tại Long An

Khánh thành Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Gia súc và Thủy sản tại Long An
1999
Tháng Một 1

Thành lập CJ Vina Agri

Thành lập CJ Vina Agri
Khởi công xây dựng nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Gia súc và Thủy sản tại Long An

CÁC CHỨNG CHỈ

VIDEO