Công tác phòng dịch đối phó Dịch tả heo châu Phi (ASF)Trả lời