• Thông tin nội bộ

  • Thư gửi từ CEO

“CJ là một công ty đa quốc gia lớn,
Và chúng tôi sẽ phấn đấu để trỡ thành môt thương hiệu hàng đầu thế giới vào năm 2020

Với mục tiêu đặt khách hàng là trong tâm của chúng tôi, và phát tiễn nguồn nhân lực có trình độ cao. Chúng tôi làm việc và xây dựng một "CJ toàn cầu"
 
Quá khứ

Khi nó được thành lập vào 1953 khi được tách ra từ công ty mẹ là tập đoàn Samsung, CJ được biết với tên CheilJedang. Sự thay đổi không ngừng chúng tôi và sáng kiến trong 50 năm qua đã cho chúng tôi chiến thắng nhiều thách thức và những gian khổ

Những lĩnh vực kinh doanh chính của Chúng tôi bao gồm Thức ăn và những dịch vụ Thức ăn, thuốc & dược phẩm, Trò giải trí và Phương tiện truyền thông, và sự mua hàng tại nhà và những tổ chức cung ứng dịch vụ. Được trợ giúp bởi công nghệ và một lực lượng lao động lành nghề hiện đại, CJ được lớn lên để trở từ Hàn Quốc, Là công ty xử lý thức ăn, và chúng tôi đã nắm bắt những cơ hội và phát tirễn mạnh mẽ vào trong thị trường toàn cầu . Nhìn lại sự phát triễn của chúng tôi được trở nên một công ty quốc tế hàng đầu. Với tiêu chí đem đến cuộc sống hạnh phúc, mạnh khoẻ, và tiên nghi cho mọi người trên khắp thế giới. Chúng tôi đang và tiếp tục nỗ lực để hoàn thành ý định này chưa bao giờ dừng lại.
Hiện tại Chúng tôi sẽ có những chương triình đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực cho chúng tôi, để tạo ưu thế cạnh tranh của chúng tôi trong mỗi sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trao quyền cho những nhân viên, để nhân viên có những sáng kiến hơn, linh hoạt hơn. Chúng tôi sẽ nuôi dưỡng những cá nhân tiềm năng cao để tiếp quản những vị trí dẫn đầu bên trong tổ chức CJ và sự phát triển doanh nghiệp hướng dẫn trong những vùng trọng tâm.

Đây là những hoạt động chúng tôi tin cần thiết cho chiến lược market của CJ để trở thành số. Hơn nữa, chúng tôi sẽ làm cho “CJ thành một thương hiệu mạnh”, từ một nhánh phụ của Samsung.

Chúng tôi nhấn mạnh sự quan trọng của tính linh hoạt và sáng tạo Chúng tôi nhấn mạnh sự quan trọng dài hạn sự tăng trưởng doanh nghiệp bền vững và Chúng tôi theo đuổi cuộc đua về sự phát triễn dựa vào chính sách & nền tảng đạo đức kinh doanh.

Văn hóa xí nghiệp lành mạnh của Chúng tôi là những một trong số nhiều lợi thế quan trọng nhất mà chúng tôi có trong sự truyền động của chúng tôi về phía tương lai “Công ty CJ toàn cầu” .
Và những điều tốt đẹp hơn nữa Trong khi CJ thực hiện chính mục đích tất nhiên để cung cấp những sản phẩm và những dịch vụ với chất lượng thượng hạng, chúng tôi không thể chỉ thực thi mục đích chúng tôi bằng việc tập trung trên những lợi ích ngắn hạn. Mà CJ sẽ tiếp tục thực hành quản lý chịu trách nhiệm và để giải quyết những trách nhiệm xã hội như một công dân chung thuỷ. Xuyên qua đội đóng góp xã hội của chúng tôi, chúng tôi được thực hiện một sự hỗ trợ cho cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, bao gồm những nhận đạo xã hội và những chiến dịch thúc đẩy văn hóa.

Vào 2005 những đóng góp xã giao của chúng tôi tập trung vào phúc lợi công cộng trong những vùng còn thiếu điều kiện về giáo dục và dinh dưỡng, Công tác xuyên qua chương trình chia sẻ "CJ Foundation". Vào 2006 chúng tôi tổ chức tiếp chương trình " CJ Foundation". Để đóng góp của chúng tôi nhằm phát tirễn những sự kiện văn hóa và nghệ thuật.

Sự liên can của chúng tôi đã làm và những sáng kiến hỗ trợ cộng đồng khác sẽ tiếp tục mở rộng, đã tạo được cho chúng tôi sự kính trọng và sự tin tưởng những khách hàng chúng tôi, những đối tác, những người công nhân và cộng đồng toàn cầu tự do.

áo thun đồng phục ao thun dong phuc tạp dề tap de đồng phục dong phuc áo đồng phục ao dong phuc đồng phục công ty dong phuc cong ty đồng phục áo thun dong phuc ao thun
Web accelerated via IISpeed by We-AMP