Dành cho gà thịt từ 43 ngày – xuất chuồng

Sử dụng sắc tố Red và Yellow tạo màu tự nhiên cho da và chân.
Bổ sung hàm lượng amino acid cao: Methionin và Lysin.
Bổ sung hàm lượng vitamin nhóm B cao.
Luôn luôn sử dụng chất hấp thụ độc tố nấm.

There are no reviews yet.

Be the first to review “MASTER 2031”